PKN
Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
 
Zondag: KIC-dienst = Thomasviering Zondag: KIC-dienst = Thomasviering

Aankomende zondag is er een KIC-dienst (Kids in Church)!. Deze dienst zal worden gevolgd volgens het principe van een Thomasviering. Dat betekent dat er in het midden van de dienst een open gedeelte is, de zogenaame Heilige Choas, of mierenhoop. 

Tijdens deze Heilige Chaos (30 min.) kunnen de volgende bezinningsmomenten worden gebezigd: 

 1. overal: gebeden schrijven, voor nu in de dienst (gekleurde briefjes)en voor komende week in de Klaagmuur (witte briefjes) (ophangen aan de lijntjes om de pilaren)
 2. stiltecentrum: kaarsje aansteken, en/of meditatie in stilte 
 3. kerk: zingen; Lied 139b: Heer, U bent altijd bij mij; en 789: Delf mijn gezicht op, maak mij mooi (o.l.v. Wim Riefel)
 4. consistorie- max. 15 mensen!: lectio divina/'stille' bijbelstudie over Psalm 139 (o.l.v. Liesbeth Burger)
 5. Daele, Eekschuur: Noa Vis vertelt over vluchtelingenkampen in Beirut; voertaal Ned. (o.l.v. Niek)
 6. De Hilde, Eekschuur: zelf een masker maken (o.l.v. Geke)
 7. Hanenbalken, Eekschuur: facebook/fotoshopsessie: het echte leven! (olv Gerjan de Ruiter)
(18.01.2018)

 
21 januari: Oecumenische gebedsdienst 21 januari: Oecumenische gebedsdienst

Op zondag 21 januari a.s. hoopt het Platform van Christelijke Geloofsgemeenschappen Zutphen/Warnsveld de inmiddels traditionele oecumenische gebedsdienst te organiseren als opening van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. Die zal plaatsvinden in ‘De Bron’, de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hobbemakade, aanvang 19.30 uur.

Medewerking wordt o.m. verleend door ds Irma Pijpers (PKN), ds Wim De Bruin (CGK) en ds Jan van Houwelingen (GKV).

Lees hier de volledige uitnodigingsbrief. 

(14.01.2018)

 
Video Kerstkuier 2017 Video Kerstkuier 2017

De afgelopen kerstdagen hebben we op een nieuwe manier beleefd. Althans, de kerstdiensten voor kinderen op 24 december werden vervangen door een indrukwekkende Kerstkuier door het dorp! Zang, spel, het kerstverhaal, lichtjes, duisternis, het was er allemaal. 

Hierbij een mooie en zeer uitgebreide impressie!

 

(08.01.2018)

 
29 DECEMBER: TOP2000-VIERING! 29 DECEMBER: TOP2000-VIERING!

TOP2000-viering 2017!
Vrijdag 29 december, 19:30u, De Wijngaard, Zutphen. 

 
KERSTKUIER voor jong en oud, 24 december KERSTKUIER voor jong en oud, 24 december

Dit jaar geven we een nieuwe invulling aan het vieren van Kerst met de kinderen: de Kerstkuier.

Dit is een wandeling door de straten rond de kerk langs scenes uit het geboorteverhaal van Jezus, met spel, muziek en zang door kinderen, jongeren en volwassenen.
Vertrek in groepjes o.l.v. een herder tussen 16.45 en 18.45 uur vanuit de kerk, die vanaf 16.30 uur open is. In het koor van de kerk zullen doorlopend kerstliederen worden gezongen. 

Bij terugkomst wordt iedereen onthaald op een warme traktatie.
Wees welkom en maak het mee!


 
#SR2017: Acties KIC #SR2017: Acties KIC

De KIC-jongeren komen dit jaar weer in actie voor Serious Request met de volgende activiteiten:
 
Wat: Serious Dinner
Voor wie: jongeren vanaf brugklas t/m 20 jaar uit Warnsveld en Zutphen
Waar: de Eekschuur
Wanneer: zaterdag 16 december 2017 van 18.00 - 19.30 uur.
We vragen gemeenteleden om gratis te koken voor deze groep. Van de jongeren verwachten we een bijdrage van minimaal €10.-  voor het diner, liefst nog meer. Dit bedrag komt dan geheel ten goede aan de actie Serious Request. De jongeren verdienen het bedrag, door het doen van klusjes (denkt u mee?). Opgeven voor het diner EN opgeven voor het koken kan door een e-mail te sturen aan  Ridderbos).
 
Wat: Serious Muziek avond
Voor wie: iedereen; jongeren, ouders, vrienden, famillie, buren 
Waar: de Eekschuur
Wanneer: zaterdag 16 december 2017 vanaf 20.00 uur
Na het diner komen een band (The Week) en andere artiesten om ons een gezellige avond met live-muziek te bezorgen. Voor €10.- kunt u een nummer uit de top 2000 aanvragen. Voorafgaand aan het nummer vertel je waarom dit nummer iets betekent voor jou. Je favoriete nummer kun je per e-mail aanvragen. Mail svp vóór 8 december  naar  Ridderbos). De opbrengst van deze avond is voor de actie Serious Request. Graag zien we jullie allemaal!
 
Wat: taart- en cakeverkoop na de dienst
Wie: de jongeren van de KIC
Wanneer en Waar: 10 en 17 december  in de Martinuskerk

 
Martinus Mijmer Momentje! Martinus Mijmer Momentje!

Martinus Mijmer Momentje
Poëzie en muziek in samenspraak (rondom levensthema’s)
 
Iedere tweede zondag van de even maand vindt er in de Martinuskerk een ‘Martinus Momentje’ plaats. Even een muzikaal mijmermoment rondom een thema, tot leven gebracht door middel van muziek, poëzie en/of verhalen. Hier en daar verrijkt met een cabaretfragment, beeldende kunst of dans. Lichtvoetig en verdiepend, creatief en meditatief, tegendraads en met passie.
 
Het thema van het Momentje op zondag 10 december is ‘Warmte!’ 
Regenjassen, wollen sokken, dikke truien en handschoenen… de herfst is volop aan de gang en winter nadert. Het wordt steeds vroeger donker, en buiten is het koud. We zijn nu minder buiten dan de maanden daarvoor. En je merkt dat je minder de energie van de zon voelt. We steken kaarsjes en lichten aan om het binnen gezelliger en warmer te maken. Ook even behoefte aan iets van ‘warmte’; kom en deel met ons in muziek, woord en beeld. Weet je welkom!

Hierna: 11 februari, 8 april, 10 juni (met mogelijk in augustus nog een extra Zomerzon-momentje)
 
Plaats: Martinuskerk
Tijd: 16.30 – + 17.00 uur

Het ‘Martinus Momentje’ is een idee van Allert van der Heijden, Tonny van Poortvliet, Lieke Roos, Laurens Schneider en Anneke de Hoop. Graag nodigen we je uit om met ons mee te doen met de vormgeving van een volgend Martinus Momentje. Maak je muziek of ken je een prachtig muziekstuk, pak je moment. Ben je liefhebber van een dichter(es) of ben je geraakt door een kunstwerk, laat het ons weten. Ken je iemand die prachtig kan dansen of vertellen, neem hem/haar mee. Zo krijgt ieder ‘momentje’ een eigen thema in een eigen jasje.

Doe je mee? Meld je dan aan bij:
Anneke de Hoop, tel. 0575-470552
 

(27.11.2017)

 
Afsluiting Herdenking 500 jaar Reformatie Afsluiting Herdenking 500 jaar Reformatie

Afsluiting Herdenking 500 jaar Reformatie Warnsveld en Zutphen
In oktober en november 2017 sluiten de Evangelisch-Lutherse Gemeenschap, de Protestantse Gemeenten Zutphen en Warnsveld en de parochie HH Twaalf Apostelen het 500 jaar Reformatie-Lutherjaar af.


6 oktober 17.00 uur en 7 oktober 18.30 uur zal de film Luther opnieuw in het Luxortheater, Houtmarkt 64  worden gedraaid. Voor kaartjes: www.luxorzutphen.nl, en aan de kassa.

Vanaf 4 oktober start de cursus: leren van Luther . Het thema is: een menselijke God.
De cursus beslaat vijf avonden, 1e keer: 4 okt.19:30 uur in de Lutherse kerk, Beukerstraat 10. Inl. en opgave: ds. L.Vos. of tel: 06-44113497

22 oktober is er weer Kliederkerk in de Wijngaard, Wilhelminalaan 3. Dit keer over Maarten Luther. Natuurlijk weer heerlijk samen knutselen, spelen, kliederen en misschien zelfs wel timmeren (dat deed hij immers ook).
Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Er is afsluiting met een high tea. Inl. en opgave bij ds. I.Pijpers, tel: 0575 785490 of

28 oktober is er om 17.00 uur in de Martinuskerk te Warnsveld een Cantate uitvoering met een Bachcantate (BWV 6). Een projectkoor, o.l.v. Paulien Roos-Bik zal dit instuderen en samen met het Zutphens barokorkest uitvoeren in afsluitende vespers in de Martinuskerk, Kerkplein 1 te Warnsveld. Toegang is gratis, wel is er een collecte na afloop.

7 november houdt dhr. H. van Doorn die als priester erg betrokken is bij de oecumene, om 19.30 uur in de St.Jan, Nieuwstadskerksteeg een lezing over Erasmus, Adriaan VI en Luther. De avond wordt afgesloten met vespers.
Luther reis: van 8 t/m 13 mei 2018 is er een Luther reis naar de Luthersteden in Duitsland.
Inlichtingen bij ds. D. van Alphen. tel:0575574356;
 

(30.09.2017)

 
Programma BG&O 2017-2018 Programma BG&O 2017-2018

De afgelopen week heeft de commissie BG&O hard gewerkt om het activiteitenprogramma van onze gemeente weer op de website te krijgen. Het is te vinden op de gebruikelijke plek, in het menu ACTUEEL.

In dit programma staan alle activiteiten genoemd die onder de noemer van Bezinning, Gesprek & Ontmoeting (BG&O) zijn vormgegeven. Op veler verzoek is het programma in losse tekst-items op de website gezet, in een overzichtelijke agendavorm. 

(20.09.2017)

 
Openstelling Martinuskerk zomervakantie Openstelling Martinuskerk zomervakantie

In de periode van 24 juli tot 1 september zal de Martinuskerk op dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 14 uur opengesteld zijn voor belangstellenden. Er zijn 10 gastheren en -vrouwen uit onze gemeente, die belangstellenden ontvangen. 

In de eerste 2 dagen hebben al 40 bezoekers hiervan gebruik gemaakt.
Wees welkom in de Martinuskerk!
 

(27.07.2017)

 
Protocol reservering Martinuskerk of Eekschuur Protocol reservering Martinuskerk of Eekschuur

Onlangs heeft de Kleine Kerkenraad besloten om het protocol voor reserveringen aan te scherpen. Het nieuwe protocol is vormgegeven in een Excel-document dat u kunt invullen en opsturen. Dit geldt zowel voor het reserveren van de Martinuskerk als voor Gemeentecentrum De Eekschuur. 

Op deze website is het formulier vanaf nu te vinden op de pagina's van de Martinuskerk en De Eekschuur. Daar blijft het ook staan. 

(12.05.2017)

 

 
Woensdag 3 mei: Yentl Flavour! Woensdag 3 mei: Yentl Flavour!Meer info in deze bijlage!
 
(28.04.2017)

 
40 Tinten Rood: modeshow! 40 Tinten Rood: modeshow!

MODESHOW vanuit de Martinuskerk op Koningsdag 2017 tussen 11 en 13 uur, tijdens de kleedjesmarkt...

Altijd al eens op de catwalk gewild? Dan is dit je kans!

Sint Maarten is vooral bekend geworden doordat hij zijn rode officiersmantel in tweeën sneed om een creperende bedelaar tegen de kou te kleden. Maar wat voor kledingstuk kun je nou eigenlijk maken van zo'n driehoekige rode lap stof van 2 x 3 m.? Die uitdaging gaan wij graag aan!

Daarom willen we ons jubileumjaar 'delen verrijkt' kleurrijk en spetterend afsluiten tijdens de kleedjesmarkt op Koningsdag 27 april 2017: een modeshow op de catwalk en een benefiet vintage-kledingverkoop ín of vóór de Martinuskerk. Tussen 11 en 13 uur, elk half uur een nieuwe ronde.
 
Je kunt meedoen als je:

 • tussen de 2 en de 102 jaar oud bent, vrouw of man;
 • zélf een kledingstuk gemaakt of vermaakt hebt;
 • ÓF iets roods draagt;
 • ÓF een kledingstuk wilt verkopen ten bate van ons goede doel: 'shelterboxen' voor mensen die hun huis kwijtraakten door oorlog of een natuurramp, waar ook ter wereld
(volgens het Martinusprincipe: de helft van de opbrengst voor jezelf, de helft voor de medemens in nood)

Meer info: Liesbeth Burger, 0575-524468 of  

(18.04.2017)

 
Keuze kinderbijbel Keuze kinderbijbel

Woensdag 17 mei: Welke kinderbijbel moet ik kiezen?

Een kinderbijbel kiezen is nog niet zo eenvoudig, het aanbod is groot.
Welke past bij jouw geloofsbeleving? Wat vind je belangrijk? We lezen een bekend verhaal uit verschillende kinderbijbels en kijken naar de illustraties. Hoe is het taalgebruik? Wat is de boodschap van de schrijver? 

Een leuke avond voor ouders én grootouders, opvoeders en leerkrachten, die de verhalen willen doorgeven! 

Er is een boekentafel van Boek & Buro uit Zutphen. 

Om 20.00 uur in de Eekschuur, aanmelden bij Els Diepeveen.

(13.04.2017)

 
Bloemschikkingen Bloemschikkingen

In de veertigdagentijd is weer een aantal prachtige bloemschikkingen aanwezig in de Martinuskerk. Met dank aan Fenny Groenouwe voor de foto's. (09.04.2017)

 
Cantatedienst 19 maart Cantatedienst 19 maart

Op zondag 19 maart, 10.00 uur, vindt in de Martinuskerk (Kerkplein 1, Warnsveld) een cantatedienst plaats. Het Bach Consort Zutphen o.l.v. Henk Gunneman zal de cantate "Aus der Tiefe ruf Ich zu Dir" (psalm 130) ten gehore brengen. Als werkgroep van de Protestantse gemeenten Warnsveld en Zutphen, de Evangelisch-Lutherse gemeente en de R.K. Parochie der 12 Apostelen willen wij deze dienst van harte bij u aanbevelen.
 
“Zonder Luther geen Bach”, hoor je wel eens zeggen…

werkgroep 500 Reformatie - Lutherjaar

(02.03.2017)

 
Nieuwe kerkblad KerkZIN! Nieuwe kerkblad KerkZIN!

Met gepaste trots presenteren wij de eerste editie van ons gloednieuwe kerkblad KerkZIN! Het betreft een samenwerking van de P.G. Warnsveld/Leesten, de P.G. Zutphen en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen. We zijn erg blij met dit eerste resultaat, waarna het blad in de komende edities ongetwijfeld steeds verder geoptimaliseerd zal worden. Voor nu (maart) in ieder geval: een mooi digitaal blad, gevuld met bekende én nieuwe rubrieken. 

De plaats van publicatie is hetzelfde gebleven: zie de rechterkant van deze website. Veel leesplezier!

(28.02.2017)

 
Foto's TOP2000-viering! Foto's TOP2000-viering!

Op 30 december werd de eerste TOP2000-viering (info) in Zutphen gehouden! Na enkele maanden voorbereidingswerk en samenwerking, was het op de één-na-laatste dag van het jaar dan eindelijk zo ver....
Vele muzikanten zorgde voor een levendige viering rondom het thema The Times They Are a-Changin'. De Wijngaard werd gevuld met goede popmuziek uit de TOP2000-lijst van 2016.

Zie HIER de foto's van dit succesvolle event! 

De foto's zijn van Hans ten Brinke, waarvoor dank.


De 'liturgie' zag er alsvolgt uit: 

Nothing else matters (Metallica)
Welkom
This is the life (Amy McDonald)
Gedicht over ‘de tijd nemen’
Stil in mij (Van Dik Hout)
Kyriegebed
One (U2)
Gloria-woorden
Halleluja (Leonard Cohen)
Uptown funk (Bruno Mars)

Introductie thema
The times they are a-changing (Bob Dylan)
Prediker 3 – Voor alles is een tijd
Bohemian Rapsody (Queen)
Overdenking
Rosanna (Toto)
Gebedsintenties uit de zaal
What’s up (4 Non Blondes)
Voorbeden
Mag ik dan bij jou (Claudia de Breij)
Dankgebeden
Viva la Vida (Coldplay) 
Afsluiting
Pianoman (Billy Joel)
Zegen
Halleluja (Leonard Cohen)

13.01.2017

 
Foto's optocht St. Maarten Foto's optocht St. Maarten

Tijdens de St. Maarten optocht van 11 november j.l. zijn veel foto's gemaakt. Deze zijn op twee manieren te bekijken:

(18.11.2016)

 
Onze kerk nu op Kerkdienst Gemist! Onze kerk nu op Kerkdienst Gemist!

In de afgelopen weken is er internetkerkradio beschikbaar gekomen voor de kerkdiensten van de Martinuskerk. De internetkerkradio is o.a. een alternatief voor de huidige kerkradio en voor als men een dienst heeft gemist en deze graag wil beluisteren. Dit kan men overal ter wereld beluisteren, zolang er maar internet is via Wifi of 4G. Dit kan ook handig zijn als men bijvoorbeeld op vakantie is.

De internetkerkradio wordt als een livestream tijdens de kerkdienst uitgezonden. De opnames worden ook bewaard en kunnen ook later beluisterd worden. De internetkerkradio is gratis te beluisteren met behulp van een computer, tablet of smartphone.
 
Als men met een computer wil luisteren gaat men naar www.kerkdienstgemist.nl. Op de beginpagina van deze site kan men onze de kerk opzoeken. Dit kan door in de zoekregel “Warnsveld” in te typen. Klik bij de resultaten op “Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten”. Via de kaart en de plaatsnaam kan men hier ook komen. Er zal een nieuw pagina zich openen. Als er een uitzending is zal er “live” bij staan. Als men op het driehoekje klikt zal het geluid hoorbaar worden (vergeet niet om het geluid/volume van de PC aan te zetten). Op dezelfde pagina kan men ook eerdere uitzendingen aanklikken beluisteren.
 
Mocht u over een tablet of smartphone (Apple en Android) beschikken dan kan men hier een app installeren. Als u de Appstore of Playstore opent dan kunt bij zoeken ingeven ”kerkdienst gemist”. Selecteer de app van Kerkdienst Gemist BV. Laat het systeem de app downloaden en installeren. Na openen kan men via de provincie en plaats of via zoeken op plaatsnaam onze kerk vinden: “Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten”. Als er een live uitzending is dan kan men dat zien op de app en kan men op het driehoekje (play) drukken om de kerkdienst te luisteren. Onder aan kan men ook oudere uitzendingen selecteren en beluisteren.
 
We wensen een ieder veel luisterplezier toe met deze nieuwe mogelijkheid. We hopen natuurlijk wel dat er zoveel mogelijk mensen naar de Martinuskerk blijven komen om de dienst te vieren.
 
Mochten mensen tegen problemen aan lopen om het op de apparaten voor elkaar te krijgen dan kunt u contact opnemen met een van de kerkrentmeesters.

(12.11.2016)

 
Bloemschikking Oogstdienst, 6 november 2016 Bloemschikking Oogstdienst, 6 november 2016

 
Kunstroute in Martinuskerk! Kunstroute in Martinuskerk!

Door het Warnsvelds Artistiek Quotum (WAQ) is een impressie gemaakt van de kunstroute in de Martinuskerk. Dit is alweer enkele weken geleden (24/25 september), maar het geeft alsnog een aardige indruk! De opbrengst van deze verkooptentoonstelling was voor een goed doel: het bekende Shelterbox-project. 

 
Vrouwengespreksgroep 60+ Vrouwengespreksgroep 60+

Deze groep wil een plek zijn voor vrouwen in de leeftijd van 60+, die op zoek zijn naar ontmoeting en verdieping. Hier praten we met elkaar over allerlei thema’s die wij als vrouwen in deze leeftijdsfase tegenkomen, zoals

 • Levensfase: (plotselinge of geplande) pensionering, meer vrije tijd, nieuwe taken, verlies vaste routines, minder inkomen/financiën
 • Hoe ga je om met veranderingen: veranderende rol in het gezin, in je relatie, t.a.v. je kinderen, in je geloofsbeleving, in de samenleving, etc.
 • Ouder – (volwassen) kind-relatie; o.a. evaluerend kijken naar opvoeding en hoe gaat het nu
 • Afkomst en levensgeschiedenis, gezin van herkomst: ervaringen in je kindertijd, jeugd en volwassenheid als onderdeel van tot wie je geworden bent
 • Rol van vriendschappen en sociale contacten
 • (Over)leven in het digitale tijdperk: hoe ga je om met internet en social media
Kenmerken van deze kring zijn: openheid en veiligheid, ontmoeting, het delen van wel en wee/ ervaringen uitwisselen, ruimte voor geloofs- en levensvragen.
 
We komen maandelijks bij elkaar op de donderdag- of vrijdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur bij de deelnemers thuis. Er is ruimte voor ongeveer 8 deelnemers. Eerste bijeenkomst: donderdag 29 september bij Henriëtte Mannessen, Nachtegaal 8. Opgave graag z.s.m.
 
Voel je welkom!!
 
Gertha Schoonman en Henriëtte Mannessen

Plaats: bij deelnemers thuis
Data: in onderling overleg, start donderdag 29 september
Info/opgave: Henriëtte Mannessen, (tel. 526349)
(23.09.2016)

 
Interne vacatures Interne vacatures

De Martinusgemeenschap heeft wat taken over...

Als kerkelijke gemeente willen we graag omzien naar elkaar. Juist in een tijd van ‘Ieder voor zich’ vindt een kerk het belangrijk om elkaar te blijven zien en te ontmoeten en soms te bemoedigen. Hiervoor zoeken we ouderlingen en contactpersonen. 

Lees verder voor meer info over de 'vacatures'...

lees meer »
 
Foto's Startzondag 11.09.2016 Foto's Startzondag 11.09.2016

Na afloop van de viering op startzondag zijn enkele foto's genomen van alle kerkgangers. Hierbij het resultaat!

FOTO'S: Susanne Harkema-Jansen

 
Verslag 14 juni: Hoe ziet jouw kerk eruit? Verslag 14 juni: Hoe ziet jouw kerk eruit?

Op dinsdag 14 juni 2016 zijn we met mensen in gesprek geweest uit de ‘middengeneratie’, mensen in leeftijd tussen ongeveer 30 tot 50 jaar. Het thema van dit gesprek is de vraag hoe wij als kerk betrokken kunnen zijn bij hun leven (maar hoe doen we dat dan?) en ook: we hebben jullie nodig! (hoe wil en kun jij betrokken zijn?) In die wederkerigheid willen we de komende tijd samen op zoek gaan naar mogelijkheden, ideeën, gedachten, etcetera. 

Het verslag van deze avond is HIER te lezen!

(18.06.2016)

 
Kunstwerk kindernevendienst (Pinksterviering) Kunstwerk kindernevendienst (Pinksterviering)

De kinderen hebben tijdens de Pinksterviering samen gewerkt aan een kunstwerk met als opdracht: we gaan doorvertellen wat Jezus ons geleerd heeft! En iedereen in de wereld moet het begrijpen...

Zie hier het kleurrijke resultaat! 

(16.08.2006)

lees meer »
 
 
Direct naar:
 
NIEUW
> 21 jan: KIC-dienst = Thomasviering
21 jan: oecum. gebedsdienst 
> Jaarplan 2018 Diaconie
Video Kerstkuier 2017!
Kerkdiensten 1e kw. 2018

OVERIG

> Kindernevendienst
> Interne vacatures
> Antependia
> Activiteiten 2017-2018
(programma BG&O)


Onze kerkdiensten live / on demand:
kerkdienstgemist.nl of via de app
(tips voor gebruik)


ADRES MARTINUSKERK 
Kerkplein 1
7231 AE Warnsveld

Kostertelefoon: 06-23530083

ANBI-gegevens: gemeente / diaconie

 
KerkZIN
Het gezamenlijke kerkblad van de P.G. Warnsveld/Leesten, P.G. Zutphen en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.