PKN
Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
 
Schenken & nalaten Schenken & nalaten

Bankrekeningnummer gemeente: 
NL41RABO0386.708.150, t.n.v. de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten (BIC: RABONL2U)
Bankrekeningnummer diakonie: 
NL85FVLB069.99.47.286 t.n.v. Diakonie Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten.

----------------------

Algemeen
U kunt op verschillende manieren het werk van de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten steunen. Met een gift (of schenking) via de jaarlijkse actie Kerkbalans en door middel van de bijdragen voor de Solidariteitskas, Paas- en Eindejaarcollecten. Ook kunt u financiële middelen of (on) roerende zaken nalaten in de vorm van een legaat of erfstelling. Bij schenkingen is de kerk geen schenkingsrecht verschuldigd omdat zij wordt aangemerkt als instelling van algemeen nut. De kerk is geen erfbelasting verschuldigd.

Schenken – een eenmalige gift
Zoals u wellicht weet, is de bijdrage aan de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten als gift of schenking  aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. U kunt giften en schenkingen aftrekken voor zover deze meer dan 1% (de drempel) en niet meer dan 10% (het maximum)  van uw inkomen bedraagt (het totale inkomen van box 1, 2 en 3). Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt.

Schenken – een periodieke gift
Het belastingvoordeel bij een periodieke schenking is nog groter. Wanneer u een schenking doet voor ten minste vijf jaar, is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (dus zonder drempel en maximum) aftrekbaar voor de inkomsten belasting. De Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten is dan voor langere tijd verzekerd van een vast bedrag. Afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt, kan het belastingvoordeel voor u oplopen tot 52%.
Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Een periodieke gift kan nu ook via een onderhandse overeenkomst tussen de schenker en de kerk worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris. De overeenkomst voor een periodieke gift heeft een looptijd van minimaal vijf jaar. U kunt het formulier hier downloaden (Excel) en ingevuld inleveren bij onderstaand adres.
Wij stellen het zeer op prijs als u (een deel van) uw belastingvoordeel ten goede zou willen laten komen aan de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten.

Nalaten
ls u gaat nadenken over uw nalatenschap en u overweegt om de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten in de toekomst te steunen, kunt u dit vastleggen in een testament. U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als (mede)erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw nalatenschap vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.
U kunt de kerkelijke gemeente op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door erfstelling.
Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp. ( Voorbeeldtekst van een legaat is: “Ik legateer (eventueel met kosten) en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten  te Warnsveld een bedrag in contanten groot € ….”.).
Bij een erfstelling benoemt u de kerkelijke gemeente als erfgenaam voor ( een deel van) de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de kerkelijke gemeente tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat de kerkelijke gemeente, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft. ( Voorbeeldtekst van een erfstelling: “Ik benoem tot erfgenaam voor … deel de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten te Warnsveld”).

Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos. u kiest zelf de notaris.

Informatie
Voor nadere informatie of het aanvragen van een opgave-formulier kunt u terecht bij Jan-Harmen de Goeijen van het College van Kerkrentmeesters, Marga Klompélaan 162, 7207 KC Zutphen, per tel. 0575-570420 / 06-25438859 of per e-mail:

terug
 
 
Direct naar:
 
NIEUW
> Programma BG&O 2018-2019
> Verslag kerkenraadsavond
Roemenië Returns


OVERIG
Updates Beleidsplan 2022
> Kerkdienstrooster 
t/m dec2018
Kindernevendienst
> AntependiaOnze kerkdiensten live / on demand:
kerkdienstgemist.nl of via de app
(tips voor gebruik)ADRES MARTINUSKERK 
Kerkplein 1
7231 AE Warnsveld

Kostertelefoon: 06-23530083

ANBI-gegevens: gemeente / diaconie

 
KerkZIN
Het gezamenlijke kerkblad van de P.G. Warnsveld/Leesten, P.G. Zutphen en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.