PKN
Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
 
Over onze gemeente Over onze gemeente

Introductie
De Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten is ontstaan uit een fusie van de Hervormde Gemeente Warnsveld en de Gereformeerde Kerk Warnsveld/Leesten. De kerkgemeenschap telt ca. 1950 leden in het dorp Warnsveld en de wijk Leesten.

Er zijn honderden vrijwilligers actief in onze gemeente; een levendige kerkgemeenschap met leden, die op heel verschillende wijzen betrokken zijn.

De kerkgemeenschap wil in het spoor van Jezus en de Bijbel een plek zijn van spiritualiteit, bezinning op de vragen van leven en samenleven, en aandacht voor en ontmoeting van mensen. Ze hoopt dat er van haar een stimulans uit gaat voor het vinden van geluk en voor meer kwaliteit in de relaties van mensen.


Visie
Hieronder treft u de visie aan van onze kerkgemeenschap op ons kerk-zijn, zoals die is opgenomen in het Beleidsplan 2014 – 2018.


De Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is een geloofsgemeenschap van leerlingen van Jezus Messias, die, levend vanuit het Evangelie van Christus, zich bezint op wat God van ons vraagt. Zij wil een inspirerende gemeenschap zijn waar mensen worden voortgedreven door Gods Geest en met respect met elkaar omgaan. Zij wil zoeken naar God en het geheim van het leven, in deze tijd en cultuur, en vertolkster zijn van het Evangelie, dat ondenkbaar is zonder de Joodse wortels ervan.


Vanuit die visie willen wij als leden van deze geloofsgemeenschap:

  • Een open en gastvrije gemeente zijn die aansprekend en aanspreekbaar is voor mensen in verschillende levensfasen en omstandigheden, zowel bin- nen als buiten onze geloofsgemeenschap.
  • Zorg en aandacht besteden aan elkaar.
  • Plekken en momenten aanbieden van bezinning en spiritualiteit, voor jong en oud en voor verschillende vormen van geloofsbeleving.
  • Aanbieden van gevarieerde ontmoetingsmomenten van mensen met elkaar en met God, in een sfeer waarin ruimte is voor luisteren naar elkaar en waarin nieuwe vormen worden ontwikkeld en beproefd.
  • Bevorderen, dat ook kinderen en jongeren zich thuis kunnen voelen in onze geloofsgemeenschap. Want wij willen een plek zijn voor alle generaties.
  • Het innemen van een herkenbare plek in ‘dorp en stad’, waar leden en niet-leden op verhaal kunnen komen.
  • Missionair gericht zijn: ons geloof in deze wereld uitdragen, zowel in woorden als in daden. Wij zijn ons hierbij bewust van onze betrokkenheid bij, en verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij en ons inzetten voor het behoud van de schepping.
  • Het gesprek met moslims en joden bevorderen om ons zo ook als geloofsgemeenschap in te zetten voor de houdbaarheid en kwaliteit van onze samenleving.
  • Aandacht en respect bevorderen voor de kwetsbare medemens. Wij denken hier in het bijzonder aan mensen die bijv. psychisch/chronisch ziek zijn, die te maken hebben met armoede, gediscrimineerd worden en hen zo mogelijk samen met anderen, met raad en daad terzijde staan, voor zover dit niet door de overheid wordt gedaan.
  • De diaconale roeping in de kerk en in de wereld vervullen door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van God waar onrecht geschiedt.

terug
 
 
Direct naar:
 
NIEUW
> Programma BG&O 2018-2019
> Verslag kerkenraadsavond
Roemenië Returns


OVERIG
Updates Beleidsplan 2022
> Kerkdienstrooster 
t/m dec2018
Kindernevendienst
> AntependiaOnze kerkdiensten live / on demand:
kerkdienstgemist.nl of via de app
(tips voor gebruik)ADRES MARTINUSKERK 
Kerkplein 1
7231 AE Warnsveld

Kostertelefoon: 06-23530083

ANBI-gegevens: gemeente / diaconie

 
KerkZIN
Het gezamenlijke kerkblad van de P.G. Warnsveld/Leesten, P.G. Zutphen en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.