PKN
Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
 
Over onze gemeente Over onze gemeente

Introductie
De Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten is ontstaan uit een fusie van de Hervormde Gemeente Warnsveld en de Gereformeerde Kerk Warnsveld/Leesten. De kerkgemeenschap telt ca. 1950 leden in het dorp Warnsveld en de wijk Leesten.

Er zijn honderden vrijwilligers actief in onze gemeente; een levendige kerkgemeenschap met leden, die op heel verschillende wijzen betrokken zijn.

De kerkgemeenschap wil in het spoor van Jezus en de Bijbel een plek zijn van spiritualiteit, bezinning op de vragen van leven en samenleven, en aandacht voor en ontmoeting van mensen. Ze hoopt dat er van haar een stimulans uit gaat voor het vinden van geluk en voor meer kwaliteit in de relaties van mensen.

Visie
Hieronder treft u de visie aan van onze kerkgemeenschap op ons kerk-zijn, zoals die is opgenomen in het Beleidsplan 2019 – 2022.
 

De kern van ons gemeente-zijn is gebaseerd op het woord van de Eeuwige en wordt weergegeven in onze visie:
De protestantse gemeente van de Martinuskerk wil in verbinding met en geïnspireerd door de Eeuwige als een actieve en gastvrije gemeenschap midden in de samenleving staan.
Uit deze visie zijn de volgende vier kernwaarden afgeleid:

  1.  Verbinding en ontmoeting
  2.  Nieuwsgierigheid en aandacht
  3.  Gastvrijheid
  4.  Solidariteit.

Deze kern is ondeelbaar. Activiteiten die daarbij horen zijn:

Verbinding en ontmoeting.
We streven ernaar dat mensen, van jong tot oud, elkaar kunnen ontmoeten in een sfeer van respect en aandacht.
Nieuwsgierigheid en aandacht.
We willen als gemeente actief in de samenleving staan en streven daarom naar een veel­zijdig en veelkleurig aanbod voor jongeren en volwassenen.
Gastvrijheid.
We willen gastvrij en open zijn voor gemeenteleden en niet-gemeenteleden door zowel de Martinuskerk als De Eekschuur zo vaak mogelijk open te stellen om elkaar te ontmoe­ten. We willen elkaar ruimte en openheid bieden in de zoektocht naar zingeving.
Solidariteit.
We geven om elkaar en om de wereld en willen ons inzetten voor de verbetering van de positie van mensen in knelsituaties, plaatselijk en wereldwijd.

Werkwijze.
  • Bij alle activiteiten hebben kinderen en jongeren een belangrijke plaats. Ze horen erbij en zijn welkom, dat willen we hen laten ervaren.
  • De protestantse gemeente van de Martinuskerk ontwikkelt haar beleid en pro­gramma's in samenspraak met de Protestantse Kerk in Nederland en de omlig­gende protestantse gemeenten.
  • De protestantse gemeente van de Martinuskerk wil samenwerken met organisa­ties en groepen die zich bezighouden met thema's die raken aan onze kernwaar­den, zoals bijvoorbeeld Perspectief, Schuldhulpmaatje etc.
  • Opstellen van jaarplannen door en voor commissies en werkgroepen met aan­dacht voor onderlinge afstemming en samenwerking.
  • Organiseren van adequate communicatie via kerkblad, eigen website en andere communicatiemogelijkheden.

Lees verder in het gehele Beleidsplan 2019 - 2022

De Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is een geloofsgemeenschap van leerlingen van Jezus Messias, die, levend vanuit het Evangelie van Christus, zich bezint op wat God van ons vraagt. Zij wil een inspirerende gemeenschap zijn waar mensen worden voortgedreven door Gods Geest en met respect met elkaar omgaan. Zij wil zoeken naar God en het geheim van het leven, in deze tijd en cultuur, en vertolkster zijn van het Evangelie, dat ondenkbaar is zonder de Joodse wortels ervan.
 

terug
 
 
KerkZIN
Het gezamenlijke kerkblad van de P.G. Warnsveld/Leesten, P.G. Zutphen en de Evangelisch-Lutherse Gemeente ZutphenVoor eerdere uitgaven zie:
meer
 
Direct naar:
 
NIEUW
> Hulp nodig?
> film paaskuier 2021
> Digitaal doneren. Givt
> Programma BG&O 2020-2021

OVERIG
> Beleidsplan 2019 - 2022
> Kerkdienstrooster t/m mei 2021
Kindernevendienst
> AntependiaOnze kerkdiensten live / on demand:
kerkdienstgemist.nl of via de app
(tips voor gebruik)ADRES MARTINUSKERK 
Kerkplein 1
7231 AE Warnsveld

Kostertelefoon: 06-23530083

ANBI-gegevens:
gemeente / diaconie

 
Privacyverklaring
Klik hier voor de privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.